Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje,że podręczniki dla przyszłej klasy pierwszej szkoły podstawowej zostały zamówione przez szkołę i przekazanie ich nastąpi we wrześniu.Wówczas też nastąpi uregulowanie płatności.