Dyrekcja ZSD w Solarni przypomina rodzicom o planowanym zebraniu dnia 26.11.2009 o godz.17.00.Ze względu na informacje dotyczące zagrożenia otrzymaniem oceną niedostateczną prosi o potraktowanie sprawy priorytetowo.Planowany jest także kiermasz ozdób świątecznych