Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że można dokonywać zapisów uczniów do klasy pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej.Deklaracje można pobierać w sekretariacie szkoły oraz w przedszkolach.W marcu odbędą się dni otwarte.O dokładnym terminie poinformujemy na stronie internetowej oraz ogłosimy w przedszkolach.