kl.IG

 1. j.niemiecki
 2. j.ang,/wf.dz
 3. j.niemiecki
 4. j.ang./wf.chł.
 5. j.ang./wf chł.
 6. religia
 7. j.niemiecki
 8. chór

kl.IIg

 1. j.niemiecki
 2. matematyka
 3. j.niemiecki
 4. g.wych
 5. realioznawstwo
 6. j.angielski
 7. j.polski
 8. wf.chł/wf.dz

kl.IIIG

 1. matematyka
 2. fizyka
 3. j.angielski
 4. j.niemiecki
 5. g.wych.
 6. j.polski
 7. technika
 8. technika