Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że uczeń klasy  trzeciej gimnazjum Damian Pawlak dostał się do etapu wojewódzkiego z konkursu biologicznego.

http://www.mdk.opole.pl/akt/download/olimpiada_biol_gim_20100304.pdf