W związku z powodzią w gminie Bierawa zajęcia lekcyjne są odwołane w dniu 19.05.2010