W związku z powodzią nie odbędzie się spotkanie zaplanowane na 19.05,2010 z rodzicami uczniów zagrożonych otrzymaniem oceną niedostateczną.Informacja taka będzie podana w najbliższym możliwym czasie telefonicznie,przez ucznia lub pocztą (dotyczy rodziców,którzy jeszcze nie pozostali poinformowani).