Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dnia 4.06.2010,5.06.2010 odpracowane zostaną zajęcia odwołane z powodu powodzi.