Lista podręczników dla klas IV-VI oraz IG-III G znajduje się w zakładce Podręczniki(prawa strona).Podręczniki dla klas I-III szkoły podstawowej zamawiane są w szkole.Klasa I oraz II gimnazjum kupują podręczniki zgodne z nową podstawą programową.