W Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni odbył się apel rozpoczynający rok szkolny 2002/2003. Odbył się krótki występ artystyczny oraz przedstawiono nowych nauczycieli. Na koniec rozdano uczniom wstępny plan lekcji na najbliższe dni.