Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dnia 23.08.2010 o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej