Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje,że dzień 14.10.2010 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów ,którym rodzice nie zapewnią opieki udostępniona będzie świetlica.