Dyrekcja ZSD Solarnia informuje ,że od poniedziałku 25 października 2010 jest możliwość wykupienia obiadów w cenie 5 zł za obiad.Informacje w sekretariacie szkoły.