ZARZĄDZENIE NR 3 /2010

DYREKTORA ZESPOŁU  SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOLARNI

Na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w szkole podstawowej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011:

1.       12.XI.2010

2.       7.I.2011(w przypadku ,gdy 6.I.2011 będzie ustawowo dniem wolnym od pracy)

3.       5.IV.2011(sprawdzian po szóstej klasie)

4.       2.05.2011

5.       17.06.2011

oraz 1 dzień w zależności od potrzeb placówki.