ZARZĄDZENIE NR 3 /2010

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH PUBLICZNEGO DWUJĘZYCZNEGO GIMNAZJUM W SOLARNI

Na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w szkole podstawowej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011:

1. 12.XI.2010

2. 7.I.2011(w przypadku ,gdy 6.I.2011 będzie ustawowo dniem wolnym od pracy)

3. 12.04.2011(egzamin po III klasie)

4. 13.04.2011(egzamin po III klasie)

5. 14.04.2011(egzamin po III klasie)

6. 2.05.2011

7.06.2011

oraz 1 dzień w zależności od potrzeb placówki.