Dyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje, że dla uczniów, którym rodzice nie zapewnią opieki, będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Zajęcia te będą pełnione w budynku gimnazjum.