Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje,że spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się 30.11.2010 o godz.17.00 .Zebranie połączone będzie z dyskoteką Andrzejkową oraz z kiermaszem świątecznym.Na zebraniu przekazane zostaną także informacje dotyczące realizacji projektu w gimnazjum (dotyczy kl.I i II).

Rada Rodziców informuje,że organizuje dnia 22.01.2011  zabawę karnawałową dla rodziców.Prosi się rodziców o przekazywanie fantów na losy.