Od listopada odbywają się w Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni zajęcia projektowe w ramach “Programu zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2. Uczniowie biorący udział w projekcie, mogą uczęszczać na wybrane zajęcia dodatkowe: kółko polonistyczne, kółko naukowo – techniczne, aerobik oraz zajęcia pedagogiczno – społeczne. Czas realizacji projektu przewidziany jest na okres 2010/2011 roku szkolnego.