Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że 6.01.2011 jest dniem wolnym od zajęć (święto ustawowe).Dzień 7.01.2011 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,w tym dniu pełniony będzie dyżur w szkole.