Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że jednorazowe stypendium za wyniki w nauce za I półrocze 2010/2011 otrzymują następujący uczniowie:

SP

  1. Tomasz Lis śr.5,20
  2. Julia Kolasa śr.5,60
  3. Magdalena Jelonek  śr.5,50
  4. Piotr Wróbel  śr.5,50

PGD

  1. Przemysław Pawlak śr.5,20
  2. Claudia Burgfeld śr.5,06
  3. Dominika Pawlak śr. 5,13
  4. Patryk Melcz śr.5,20
  5. Sandra Bartoń śr.5,07
  6. Justyna Krybus śr.5,00