Dyrektor ZSD w Solarni informuje,że dnia 5.04.2011 odbywa się sprawdzian po szóstej klasie.W dniu tym nie mają zajęć dydaktycznych uczniowie szkoły podstawowej.Dla uczniów,którym rodzice nie zapewniają opieki w domu zorganizowane są zajęcia świetlicowe.