Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że w dniach 18.04-20.04.2011 odbywają siię rekolekcje dla uczniów szkoły.Rekolekcje trwają od 9.00-10.30.Kurs autobusów jest dostosowany do czasu rekolekcji.