Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dzień 2 maja 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.Zajęcia zostaną odpracowane w terminie późniejszym