Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dnia 26.10.2011 zaplanowane jest zebranie z rodzicami i wychowawcami klas.