Dyrekcja ZSD w Solarni przypomina,że dni 31.10.2011-oraz 01.11.2011 są  dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.