Dyrekcja ZSD w Solarni informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę oleju.Ogłoszenie oraz specyfikacja zamówienia do pobrania na stronie ZSD w Solarni.

Ogłoszenie

specyfikacja zamówienia I

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytanie do siwz-3