Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje,że dzień 30.04.2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,dla dzieci klas I-III nie mających opieki w domu zorganizowane zostaną zajęcia świetlicowe.Nauczyciele mają zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące projektu organizcyjnego na rok szkolny 2012/2013.