W niedzielę 3 czerwca  2012 zespół Solaris wraz z chórem ZSD w Solarni uświetniał swoim śpiewem mszę świętą odprawianą dla mniejszości narodowych i etnicznych na Górze Św.Anny.Po mszy św.zespół Solaris brał udział w przeglądzie zespołów młodzieżowych,gdzie, w którym zajął 3 miejsce.