Dyrekcja ZSD w Solarni informue,że dzień 8.06.2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.