Dyrekcja  ZSD w Solarni informuje,że dzień 25.06.2012 jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.W tym dniu odbędzie się Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2011/12.Dla uczniów klas I-III,którym rodzice nie zapewnią opieki w domu ,zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.