Dyrekcja ZSD w Solarni informuje ,że zebranie rady pedagogicznej odbędzie się 29.08.2012 o godz.10.00