Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dni 1.11.2012 oraz 2.11.2012 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych