Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że w związku z planowanym   w dniu 21.01.2013 zebraniem wiejskim w Solarni ,przekłada się zebranie z rodzicami na dzień 14.01.2013 o godz.16.30.

Planowany porządek zebrania:

  1. Jasełka
  2. Informacje podsumowujące I semestr
  3. Spotkanie z wychowawcą klasy-informacja o ocenach na I semestr,informacje bieżące .