Dyrekcja ZSD w Solarni przypomina,że dzień 30.05.2013(piątek)jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.