Goście ze Speyer przybyli w poniedziałek.Powitanie nastąpiło w hotelu Jantar w Kuźni Raciborskiej.We wtorek wszyscy biorący udział w wymianie pojechali na wycieczkę do Krakowa.Dzisiaj zorganizowany jest piknik dla uczniów i rodziców.