Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje,że wszyscy uczniowie,których rodzice złożyli deklarację zapisu zostali przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w Solarni oraz do klasy pierwszej Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum  w Solarni (oczywiście po  uzyskaniu promocji) .Przyszli uczniowie klasy pierwszej Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum  w Solarni proszeni są o dostarczenie w pierwszym tygodniu lipca wymaganych dokumentów oraz jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.