Logo DPJW / PNWM

Wyjazd uczniów na kolonie do Suhl w dniach 15.07.2017-22-07.2-17 został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.