Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina,że 23 maja 2018 o godz.17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami.Planowany porządek spotkania:
1)zebranie ogólne na sali gimnastycznej;
2)spotkanie z wychowawcą.Podanie proponowanych ocen.
Rodzice uczniów,którzy jadą na “Zieloną Szkołą”proszeni są o przybycie na 16.30