Zespół Solaris działa przy Zarządzie Gminnym TSKN w Bierawie. Jego opiekunem jest Pani Karina Kupczyk. Członkami zespołu Solaris są uczniowie Szkoły w Solarni. Zespół otrzymał w 2018 dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem TSKN w Opolu.