Strajk nauczycieli

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że dnia 8.04.2019 rozpoczął się ogólnopolski strajk pracowników oświaty.Strajk będzie trwał do odwołania.Wszelkie istotne informacje przekazywane są za pomocą e-dziennika.

Możliwość strajku

Szanowni Rodzice ,w związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość nauczycieli naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.


Plan lekcji

Plan lekcji ważny od 11.02.2019

  I II III IVA IVB V VI VII VIII IIIG
Poniedziałek
1 zin. zin. zin.  j.ang. j.pol. rel. j.niem. wf. fiz. j.niem.
2  zin.  zin.  j.niem.  j.niem.  mat.  j.ang.  wf.  j.pol.  mat. hist.hist.
3  zin.  zin.  zin.  przyr.  j.niem.  hist.  mat.  mat.  wf. j.niem. o
4  wf. j.niem. wf.  inf.  przyr.  j.niem.  j.pol.  j.ang.  hist. mat.
5  ed.inf.  j.ang. rel.  mat.  j.pol.  wf.  rel.  biol.  mat. zaj.tech.
6  g.kor. rel.  zin.  j.niem. infor.  j.pol.  hist.  rel.  j.niem. geogr.
7        wdż.    infor.  zaj.tech.  geogr.  hist. wf.
8                    
Wtorek
1  zin.  zin. zin. j.ang. j.niem. mat. j.pol. chem. wf. rel.
2  zin. zin.  zin. j.pol. j.ang. j.niem. hist. wf. wos mat.
3  zin. zin.  zin. rel. j.niem.  wf. mat. j.pol. geogr. j.ang.
4 j.niem. wf.  zin. j.pol. mat. j.ang. przyr. muz. mat. j.pol.
5  zin. j.niem.  wf. muz. j.pol. biol. mat. hist. chem. info..
6 wf.     j.niem. j.ang. muz. j.pol. fiz. j.pol. j.niem.
7       j.niem. muz. j.pol.     j.ang. edb.
8                    
Środa
1 j.ang. zin.  zin. j.niem. mat. j.pol. j.ang. mat. j.niem. chem.
2 rel.  zin. zin. przyr. wf. j.niem. j.pol. chem. j.pol. mat.
3  zin. j.niem. j.ang. rel. j.niem. mat. mat. j.pol. chem. j.pol.
4  zin. muz. ed.inf. mat. j.pol. j.niem. przyr. j.niem. wf. fiz.
5 j.niem. ed.inf. rel. wf. rel. hist. j.niem. j.pol. wos j.niem.
6   g.kor. j.niem. j.pol. przyr. rel. muz. hist. info. wf.
7       plast.  wf. j.pol. rel. info. edb. wf.
8             wf. j.niem. rel. wdż
Czwartek
1 j.ang. zin. zin.  wf. j.niem. g.wych. wf. j.niem. biol. mat.
2 zin.  zin.  zin. mat.  wf. geogr. j.pol. j.ang. j.niem. j.pol.
3 j.niem. j.niem.  zin. j.ang. j.pol. wf. przyr. j.niem. mat. j.pol.
4  zin. wf. j.niem. j.pol. plast. mat. infor. geogr. wf. j.ang.
5 rel. j.ang. j.niem. j.niem. j.ang. tech. j.pol. wf. hist. zaj.art.
6   rel. j.ang. tech. rel. j.niem. j.niem. mat. j.pol. wf.
7     U     j.niem. j.niem. plast. k.mat. rel.
8             plast. rel.    
Piątek
1 j.niem. zin. zin. mat.  wf. j.pol. j.niem. j.niem. j.ang. mat.
2  zin.  zin. j.niem.  wf. mat. mat. j.niem. j.pol. j.niem. hist.
3  zin. j.niem.  zin.  wf. j.niem. wf. mat. mat. j.pol. j.ang.
4 ed.plast.  wf.  zin. j.pol. hist. j.niem. j.ang. wf. fiz. biol.
5  wf. plast.  zin. hist. j.pol. j.ang. g.wych. fiz. j.niem. j.niem.
6     g.kor. g.wych. tech. plast. j.ang. g.wych. fiz. g.wych.
7         wdż   wf. biol. rel. j.niem o
8             wdż