Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły w Solarni informuje,że dni18.04-20.04.2018 zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII oraz II gimnazjum,klasa III gimnazjum pisze w tych dniach egzaminy gimnazjalne.Dla uczniów,którym rodzice nie mogą zapewnić opieki są zorganizowane zajęcia opiekuńcze 6.30-15.30(prosimy o wcześniejsze zgłoszenie).Autobus rano będzie kursować według cotygodniowego planu,odwóz o godz.13.20.

 

 

Deklaracja uczęszczania na zajęcia świetlicowe

Szanowni Rodzice,

w związku z nowymi wytycznymi do opracowania projektu organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 konieczna jest wiedza o ilości uczniów potrzebujących opieki świetlicowej w następnym roku szkolnym.W związku z powyższym prosi się rodziców o wypełnienie poniższego załącznika.Uczniowie klas I i II otrzymali załącznik w szkole.W przypadku zagubienia,albo potrzeby opieki dla uczniów innych klas prosi się o pobranie załącznika ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły.

deklaracja świetlica 2018-2019

Informacja dla rodziców

Dyrektor szkoły informuje,że spotkanie z rodzicami odbędzie się 21.03.2018 o godz.17.00.W harmonogramie poprawiono błędnie wpisaną datę 24.03.2018(jest to sobota).