Dni wolne od zajęć dydaktycznych w czerwcu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina ,że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 1 czerwca 2018 oraz 15 czerwca 2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów,którzy nie mają zapewnionej opieki w domu,zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do sekretariatu lub u wychowawcy.

Informacja dla rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina, że

  • 1.03.2018-3.03.2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych;
  • w dniu 2.03.2018 dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie;

30.04.2018 oraz 4.05.2018 prowadzone są zajęcia edukacyjne zgodnie z planem.

Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły w Solarni informuje,że dni18.04-20.04.2018 zgodnie z  kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII oraz II gimnazjum,klasa III gimnazjum pisze w tych dniach egzaminy gimnazjalne.Dla uczniów,którym rodzice nie mogą zapewnić opieki są zorganizowane zajęcia opiekuńcze 6.30-15.30(prosimy o wcześniejsze zgłoszenie).Autobus rano będzie kursować według cotygodniowego planu,odwóz o godz.13.20.