Konsultacje z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina,że dnia 23.10.2018 planowane są z konsultacje z wychowawcą klasy w godzinach 16.30-17.30

Opolski Bieg Belfra

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty zachęca środowisko oświatowe (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za sprawy oświaty, pracowników kuratoriów) do wzięcia udziału w „Opolskim Biegu Belfra dla Niepodległej”, który odbędzie się 27 października 2018 r. w Grodkowie o godz. 12.00.

http://www.kuratorium.opole.pl/opolski-bieg-belfra-dla-niepodleglej-zaproszenie/

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2.11.2018,
  • 12.04.2019, -egzamin gimnazjalny
  • 15.04.2019,-egzamin ósmoklasisty
  • 16.04.2019 , -egzamin ósmoklasisty
  • 17.04.2019, -egzamin ósmoklasisty
  • 2.05.2019

 

W w/w dniach dla uczniów ,którzy nie mają zapewnionej opieki zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.