• 12.05.2008 powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną,nieodpowiednią i naganną
  • 6.06.2008-wystawienie ocen.Możliwość poprawy oceny poprzez egzamin
  • 13.06.2008konferencja klasyfikacyjna
  • 20.06.2008-zakończenie roku szkolnego

Proszę wykorzystać czas do 6 czerwca na poprawę ocen i zdobycie punktów dodatnich z zachowania