Dyrekcja ZSD w Solarni przypomina, że zgodnie z planem, dnia 9.11.2015 o godz.17.00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.