Rodzice uczniów szkoły podstawowej klas I-III mogą starać się o dofinansowanie do zakupu podręczników.

Obowiązujące jest kryterium dochodowe 351 zł na osobę.Bliższych informacji udziela GOPS w Bierawie lub w sekretariacie szkoły.