Szanowni Państwo,
Dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni informuje, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty istnieje możliwość kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki – na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do końca marca 2016 r.; w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.