Zaproszenie na spotkanie z rodzicami-1

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami w ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów®”. Program ten będzie realizowany u Państwa w szkole w dniach 21 – 22 czerwca 2016r.
Spotkanie dla rodziców odbędzie się 21 czerwca 2016r. we wtorek o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Bierawie.
W ramach programu odbędą się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej.
Celem programu jest zachęcenie młodzieży
do zdrowego stylu życia – wolnego od przemocy, narkotyków
i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości
i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.
W trakcie spotkania z Państwem prezentowany będzie zakres celów programu „Archipelag Skarbów®”. Omówione będą wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego będzie zawierał wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony będzie na umiejętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka. W trakcie spotkania podane będą wskazówki jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Otrzymują Państwo ulotki profilaktyczne dla rodziców pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem”, które zawierają skrót wskazówek dotyczących wychowania omawianych w trakcie spotkania.
Z wyrazami szacunku:
Dyrektor Szkoły: Ilona Wochnik-Kukawska W imieniu Trenerów programu: