Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że informacje o wglądzie do prac egzaminacyjnych znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.