Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni informuje, że zebranie z rodzicami planowane jest na dzień 14 września 2016 o godz. 17.00. Plan spotkania:

  1. Zebranie ogólne – informacje na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania, zmiany w prawie oświatowym.
  2. Informacja na temat dodatkowych dni wolnych od nauki (informacja na stronie internetowej www.zsd-solarnia.webd.pl w zakładce kalendarz roku szkolnego 2016/2017)
  3. Zebrania w klasach – wybór trójek klasowych.
  4. Informuje się, że “duży” basen zarezerwowany jest we wtorki na godz.16.00, a “mały “basen w czwartki o godz. 14.00. Bliższych informacji udziela Pani Anna Mordak.