Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że zebranie z rodzicami odbędzie się 20.11.2008 o godz.17.00.

Wywiadówka półroczna przewidziana jest na dzień 15 stycznia 2009.