Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni informuje, że istnieje możliwość dokonywania opłaty za obiady dzieci przelewem na konto Gminy Bierawa

Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Bank PEKAO S.A.  Kędzierzyn – Koźle nr 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

tytuł wpłaty: opłata za obiady – imię i nazwisko dziecka, Szkoła w Solarni.

Przelew należy dokonać do dnia 20 danego miesiąca. Po tym terminie Urząd Gminy będzie naliczać odsetki za zwłokę. Osoby, które chcą wpłacać należność za obiady przelewem na konto bankowe proszone są o zgłoszenie tego w szkole: u wychowawcy, w sekretariacie lub u Pani Ewy Pietrasz. Oczywiście nadal można dokonywać wpłat na dotychczasowych zasadach w szkole.