Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2.11.2018,
  • 12.04.2019, -egzamin gimnazjalny
  • 15.04.2019,-egzamin ósmoklasisty
  • 16.04.2019 , -egzamin ósmoklasisty
  • 17.04.2019, -egzamin ósmoklasisty
  • 2.05.2019

 

W w/w dniach dla uczniów ,którzy nie mają zapewnionej opieki zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.